Solvärme Vårgårda

Efter 31 år gav den gamla CTC ved/oljepannan upp. Då hade familjen Boring, från Vårgårda, eldat med pellets de sista sex åren. När det nu var dags att välja en ny panna ville de ha ett bekvämare och miljövänligare värmesystem.
Valet föll därför på CTC Eco-Air värmepump för luft/vatten och CTC Eco-Solsystem med en bufferttank på 300 liter och två stycken solpaneler på 4 m².
Eftersom familjen inte hade något bra söderläge på ett tak för solpaneler så monterades dessa på marken istället. De monterades i 45º vinkel mot en södervägg. På detta sätt fick de ett optimalt läge för solpanelerna.
Vad tyckte då familjen?
"Från att vi tryckte på startknappen i januari 2009 fram till januari 2010 har anläggningen skött sig själv. Ingen hämtning eller påfyllning av pellets, ingen sotning av panna eller skorsten. Den tid vi lägger i pannrummet är när vi läser av elförbrukningen på pannan.
Vi får veckostatistik på elförbrukningen av anläggningen för att jämnföra med den tidigare förbrukningen av pellets. Vi förbrukade 7,2 ton pellets per år till en kostnad av 21.600:-. Under perioden 2009-2010 har vi förbrukat 11.000 kwh på den nya anläggningen där vi betalar ca 1,50/kw vilket ger en kostnad av 16.500:-/år. Då ska man också komma ihåg att denna period har det varit en dålig solperiod och vi har inte haft så kallt på 20 år.
Vi är väldigt nöjda med valet av kombinationen luft/vatten och solanläggning från CTC", avslutar familjen Boring.
Lite jämnförelse
Pelletssystem:
2.400:-/pall Á 800 kg
7,2 ton / 800 kg = 9 pall
9 pall x 2.400:- = 21.600:-
CTC-system:
11.000 kwh x ca 1,50/kw = 16.500:-
Visste du förresten att solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hushåll förbrukar?


Vakumsolfångare: 2 m²/fångare, effekt: 496 kwh/m²/år, längd: 1.640 mm, bredd: 1.390 mm, tjocklek: 80 mm och vikt: 37 kg.



Hela anläggningen: till vänster Eco-El, i mitten Eco-Tank (300 l.) och till höger Eco-Sol styrpaket mellan solpaneler och Eco-Tank.